Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2019

I det första avsnittet av SEVÄRT lär vi känna Mathie, Johan och Jimmy genom deras favoritfilmer. Att alla tre är streamsmarta fastställs väldigt fort och problemet med spoilers diskuteras.

Dessutom: