Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2019

I avsnitt fem av SEVÄRT går Jimmy igenom filmåret 2020. Det blir både hissar och dissar och vi försöker komma fram till vilken film vi ser fram emot mest att se 2020. MYCKET nöje!

Dessutom: